طب سوزنی

طب سوزنی جزو طب سنتی چین و
طبی مکمل است .
در این طب از سوزن های نازک در نقاط خاص استفاده میشود .
طب سوزنی در درمان درد موثر است مانند :
دردهای کمری ، دردهای گردنی ، ارتروز و
میگرن .

× گفتگوی واتساپی